Gebelik Takibi

Gebelik takibi uzun ve hassas bir süreçtir. Bu süre içinde nelerin yapılacağı ve nelerle karşılaşılacağının önceden bilinmesi biraz da olsa yardımcı olacaktır.

 1. İlk değerlendirmede bebek kalp atışının varlığı değerlendirilir.
 2. Bebeğin kalp atışı değerlendirilmişse ilk gebelik tahlilleri istenir ve gebeliğe ilişkin değerlendirmeler yapılır.
 3. İlk vizitte bebek kalp atışı bazı durumlarda izlenemeyebilir, daha sonraki hafta veya haftalar içinde tekrar değerlendirmek gerekebilir.
 4. Her şey yolunda ise bir sonraki vizit ikili test içindir.
 5. İkili, üçlü ve dörtlü test; bebek zekâ tarama testleridir ve kesin tanı sağlamazlar. Her üç testin de anlamlı oldukları haftalar vardır ve bu haftalar içerisinde yapılmaktadırlar.
 6. İkili test 11-14.haftalar arasında yapılır.
 7. İkili test normal olanlarda 14-20.haftalar arasında anne kanında msAFP değerlendirmesi yapılır.
 8. İkili test yaptırmamış olanlarda ise 14-20 haftalar arası üçlü test yapılır.
 9. İmkân dâhilinde ise üçlü test yerine dörtlü test de yapılabilir. Tanı değeri daha yüksektir.
 10. Tarama testleri sonrası 18-22 haftalar arasında ultrason ile ‘anomali taraması’ yapılır. Bu tarama ile bebekte yapısal sakatlıkların var olup olmadığı değerlendirilir. (detaylı ultrason veya ikinci düzey ultrason da denilir)
 11. 20.hafta tetanoz aşısı gereken hastalarda yapılır. (24.hafta tekrar dozu yapılır. Ülkemizde şuan bu aşılama rutindir ve sağlık ocaklarında gerçekleştirilmektedir. 2.dozdan 6 ay sonra da 3.doz yapılır.)
 12. 24-28 hafta arası şeker yükleme testi (50 gram veya 75 gram OGTT) yapılır. Annede diyabet hastalığının taranması amacıyla yapılır.
 13. 28-32 haftalar arası Rh uygunsuzluğu (kan uyuşmazlığı da denilir) var ise kan uyuşmazlığı iğnesi (anti D Ig) yapılır.
 14. Bu uygulamalardan sonra gebe takiplerinde aralıkların ve yapılacak işlemlerin belirlenmesi her gebeye özel olmaktadır.
 15. 28-32 hafta arası ultrason değerlendirmesi yapılır. Bebeğin ölçümleri, bebek suyunun miktarı, doğum kanalına geliş şekli vb gibi değerlendirmeler yapılır.
 16. 32-34 hafta arası aynı işlemler tekrarlanır. Gereklilik halinde; erken doğum tehdidi, ikiz gebelik, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), bebekte gelişme geriliği vb durumlarda ultrasona ilaveten NST ile bebek kalp atışlarının durumu değerlendirilir.
 17. 35 veya 36.haftada da aynı şekilde ultrason ve NST değerlendirmesi yapılır.
 18. Daha sonraki kontroller 7-10 gün aralıklarla 40.haftaya kadar yapılır.
 19. Günü geçen gebelerde farklı klinik görüşler ve takipler uygulanabilir.

 

Gebelik takibinde dikkat edilecek durumlar:

 • Gelişme geriliği
 • İri bebek
 • Suyunun azlığı
 • Suyunun fazlalığı
 • NST’de kalp atışlarının iyi olmaması
 • Bebek kalp atışında sıkıntı olması (fetal distres)

 

Gelişen tablonun aciliyetine, bebeğin haftasına, bebeğin akciğer gelişimine, acil doğum gerekliliğine, olası anne ve bebekteki problemlere ve olası sonuçlarına göre tam bir değerlendirme yapılır. Gebeliğin devamına veya tamamlanmasına karar verilir.Olası her tür problem hakkında aile ile görüşülerek yapılacak işlem konusunda karar verilir.Unutulmamalıdır ki; her hasta ayrıdır ve ayrı değerlendirilmelidir.

 

Gebe takibinde yapılanlar:

 • Kilo ölçümü
 • Tansiyon ölçümü
 • Bacakların muayenesi
 • Karın muayenesi
 • Ultrason (gerekenlerde)
 • Laboratuar tetkikleri (gerekenlerde)

 

Yorumunuz