Gebelikte Erken Doğum Tehdidi

37.haftadan önce doğum sancılarının başlaması durumudur.Bebekteki doğum sakatlıkları dışında en sık anne karnında bebek ölüm nedenidir.

Risk faktörleri

 • İdiopatik grup – nedeni bilinmeyen grup (en sık)
 • Anneye bağlı nedenler (saptanabilen en sık nedenlerdir)
 • Erken doğum öyküsü (en fazla risk)
 • Düşük tehdidi (gebelik erken dönemlerinde görülmesi)
 • Düşük öyküsü
 • Enfeksiyonlar (bebek ve eşlerinin enfeksiyonu, vajinal enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları vb)
 • Rahimde bozukluklar (myom, doğumsal rahim bozuklukları vb)
 • Rahmin aşırı gerilmesi (çoğul gebelikler, bebeğin suyunun fazla olması)
 • Çoğul gebelikler (ikiz-üçüz-dördüz giderek artan risk oranı ile)
 • Yardımcı üreme teknikleri ile oluşan gebelikler (aşılama, tüp bebek vb)
 • Rahim ağzı yetmezliği
 • Kürtaj işlemi
 • Rahim ağzı girişimleri (yakma, dondurma, halka şeklinde çıkartma, koni şeklinde çıkartma vb)
 • Bebek eşinin erken ayrılması (plasenta dekolmanı)
 • Bebek eşinin doğum yolunu kapatması (plasenta previa)
 • Gebelik sırasında cerrahi işlemler
 • Travma, yanık
 • Erken su gelişi
 • Kronik hastalıklar (şeker, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, hepatit, ağır kansızlık – anemi)
 • Stres, sigara, alkol, genç yaş, ileri yaş, düşük sosyoekonomik durum, beslenme yetersizliği, düşük vücut kitle indeksi, bakım yetersizliği, az kilo alımı, obezite, fazla kilo alımı vb…

 

Doğum sancılarının erken başlaması durumunda bebek için bazı riskler vardır ve gebelik haftasına göre bu riskler ölümcül hayati riskler şekline dönüşebilir.Prematür doğum nedeniyle öncelikle akciğer problemleri olmak üzere, kalp problemleri, barsak problemleri, beyin problemleri, enfeksiyon riski, kuvöz ihtiyacı ve ölüm riski söz konusu olabilir.Bu risklerle karşılaşmamak amacıyla tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli tedaviler başlanmalıdır.Öncelikle sıvı tedavisi başlanır. Ayrıca bebek akciğer gelişimi için, enfeksiyonların önlenmesi için ve erken doğumun geciktirilmesi için de uygun tedaviler en kısa sürede başlanır.Tüm bunların yanında olası erken doğum riskine karşı yeterli imkânlar, personel ve donanım da oldukça önemlidir. (kuvöz, bebek solunum cihazları vb)

 

Yorumunuz